10:39' 28/3/2013Đăng bởi Administrator

Chào mừng bạn đã ghé thăm trang thành viên của Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam (Tên viết tắt tiếng Anh là VCHAS). Đăng ký là thành viên hoặc là tiếp tục tham gia thành viên của Hội và bạn sẽ được ưu đãi trong một số hoạt động của Hội. Bạn có thể tiếp cận các tài liệu mới nhất liên quan đến chăm sóc và điều trị HIV/AIDS trên trang web, tạp chí truyền nhiễm và tài liệu mà VCHAS ấn phẩm. Bạn sẽ có cơ hội tham gia các hội nghị tập huấn trong nước do Hội tổ chức. Bạn sẽ có tham gia vào ban thường vụ của Hội hoặc có ý kiến đóng góp với ban lãnh đạo của Hội để hoạt động của Hội được tốt hơn.

1 - 1 of 1
Liên kết