Mức phí:

Hội phí được đóng định kỳ hằng năm với mức phí 300.000 VNĐ/năm/cá nhân hoặc 3.000.000 VNĐ/năm/tổ chức.

Thời gian đóng phí : từ 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/1 của năm hiện hành.

Hình thức đóng phí:

Hiện nay Hội đang triển khai hình thức đóng hội phí bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến.

1.Đóng phí bằng chuyển khoản:

 Số tài khoản của Hội: TK VNĐ : 102 01 000 1555 437

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Kính

Tại Ngân Hàng: Thương mại Cổ phần công thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàng Mai.

Địa chỉ: Số 2-4 đường Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

2. Đóng phí bằng tiền mặt:

Tiền mặt sẽ được đóng tại văn phòng của Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS: Tầng 6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; 78 Đường Giải Phóng, điện thoại: 04.35763491

3. Đóng phí online:

Thành viên  
Năm đóng phí