16:22' 12/4/2013Đăng bởi Administrator

Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS được sự hỗ trợ to lớn từ Hội Y học HIV/AIDS của Australia (ASHM), bên cạnh khoản kinh phí tài trợ hàng năm phục vụ cho hoạt động của VCHAS, ASHM còn đài thọ cho nhiều hội viên của VCHAS tham dự các khóa học, dự hội nghị tại Australia, Thái Lan, Hàn Quốc,... nhằm nâng cao trình độ, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới.ASHM cam kết sẽ hỗ trợ cho VCHAS ổn định, lâu dài. Đây là một sự hỗ trợ quý báu góp phần vào sự thành công của tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. 

1 - 1 of 1
Liên kết